Zarządzenie nr 9/2022

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne”