Zarządzenie nr 6/2022

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne”