Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.