Zarządzenie nr 5/2021

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.