Zarządzenie nr 5/2020

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.