Zarządzenie nr 12/2022

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
z dnia 27 września 2022. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Promocja projektu pn.: „Poprawa infrastruktury portów rybackich oraz jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich poprzez modernizację oraz doposażenie Portu Rybackiego w Dziwnowie”