Zarządzenie nr 10/2022

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów
z dnia 03 czerwca 2022. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.