Zarządzenie nr 1/2022

Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Dziwnów z dnia 08 marca 2022r. w sprawie Regulaminu Mariny Dziwnów