Zarządzenie nr 2/2023

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.